Poland POL  

Steve Van Andel nowym prezesem Amerykańskiej Izby Handlowej.

2013.06.20 - 

Rada Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej wybrała nowego prezesa. Został nim Steve Van Andel, przewodniczący zarządu firmy Amway. Nowy prezes zapowiedział, że w trakcie swojej rocznej kadencji podejmie działania mające na celu promowanie rozszerzenia agendy handlowej.

„Steve reprezentuje sobą ducha przedsiębiorczości, czyli wartość którą Izba Handlowa stara się chronić i rozwijać” – powiedział Thomas J. Donohue,     dyrektor generalny Amerykańskiej Izby Handlowej. „Wielokrotnie udowodnił,             że jest liderem w dziedzinie globalnego handlu, konkurencyjności oraz wielu innych kwestii, ważnych dla międzynarodowego biznesu. Cieszymy się z możliwości kontynuowania naszej współpracy przy wspieraniu przedsiębiorców, twórców miejsc pracy i innowatorów na całym świecie” – dodał dyrektor generalny Donohue.

Przedsiębiorca i przywódca

Jako przewodniczący zarządu Amway, Steve Van Andel jest odpowiedzialny za zarządzanie działaniami firmy. W trakcie pełnienia tej funkcji przyczynił się do ugruntowania pozycji firmy w nowych warunkach ekonomicznych. Zanim w 1995 roku Van Andel objął stanowisko przewodniczącego zarządu Amway, pełnił on obowiązki wiceprzewodniczącego firmy do spraw operacji biznesowych               w Ameryce Północnej i Południowej, a także wiceprzewodniczącego do spraw marketingu.

Steve Van Andel sprawował funkcję prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w latach 2001-2002, a następnie piastował stanowisko przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Izby.  Van Andel będzie równocześnie kontynuował swoją pracę w roli wiceprzewodniczącego Amerykańsko-Koreańskiej Rady Biznesowej, a jako prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej podejmie wysiłki na rzecz rozwijania agendy handlowej.

„Jestem gorącym zwolennikiem większego zaangażowania w aktywność biznesową na całym świecie” – powiedział Steve Van Andel. „Nie ma przy tym znaczenia wielkość biznesu, czy jest on mały, średni, czy duży. Promowanie handlu w każdym zakątku świata pozostanie moim głównym priorytetem” – dodał Van Andel.

Aktywność i zaangażowanie

Pochodzący z Michigan, Steve Van Andel poświęca znaczną część czasu na wspieranie rozwoju miasta Grand Rapids i zachodniej części swojego rodzinnego stanu. Van Andel aktywnie działa jako członek Rady Dyrektorów Fundacji Prezydenta Geralda R. Forda, Metropolitan Health Corporation, Metropolitan Hospital Foundation oraz Instytutu Van Andela – czołowego centrum badań nad zdrowiem. Nowy prezes Amerykańskiej Izby Handlowej należy również do Rady Doradczej Dziekana Seidman College of  Business na Stanowym Uniwersytecie Grand Valley, a ponadto jest członkiem stowarzyszenia Business Leaders for Michigan.

Steve Van Andel ukończył wydział Ekonomii i Administracji Biznesowej w Hillsdale College w stanie Michigan i należy do Board of Trustees uczelni. Van Andel ukończył również Miami University w Oxford w stanie Ohio, gdzie otrzymał tytuł MBA z Marketingu.

O Amerykańskiej Izbie Handlowej

Amerykańska Izba Handlowa jest największą na świecie organizacją, reprezentującą interesy ponad 3 milionów firm o różnej wielkości, ze wszystkich branż i regionów, jak również stowarzyszeń izb handlowych i przemysłu.

 

Dodaj komentarz

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia