Poland POL  

NIEWŁAŚCIWE ODŻYWIANIE DZIECI ZWIĘKSZA RYZYKO CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

2016.04.08 - 

Blisko 161 milionów dzieci nie rozwija się w pełni, a ich wzrost został zahamowany przez niewłaściwe odżywianie i brak składników odżywczych. W późniejszym wieku  często zmagają się z nadwagą,  jak wynika z danych  Światowej Organizacji Zdrowia. Zarówno zbyt niska waga jak i otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych.

Niewłaściwe odżywanie jest zjawiskiem niemal powszechnym,  niezależnym od zasobności portfela. Dotyczy dzieci, które mają niedowagę lub nadwagę, albo w których organizmie brakuje składników odżywczych i minerałów.

Zahamowanie wzrostu u małych dzieci może być wynikiem niewłaściwego żywienia  w łonie matki lub na wczesnych etapach ich rozwoju.  Jeśli w późniejszym okresie życia następuje nadmierny przyrost wagi, wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem chorób przewlekłych wynikających ze złego sposobu odżywiania, m.in. cukrzycy.

W celu pełniejszego zdiagnozowania sytuacji i zwiększenia świadomości w zakresie  odpowiedniego żywienia wprowadzono Projekt Mapowania Niewłaściwego Odżywiania. Wraz z Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) przeprowadzono badanie; w kilkudziesięciu krajach zarówno tych bardziej jak i mniej zasobnych.  Jednym z krajów najbardziej dotkniętych niewłaściwym żywieniem są Chiny;  na zahamowanie wzrostu cierpi około 8,3 miliona dzieci poniżej 5 roku życia; 5,8 miliona dzieci w tym wieku ma nadwagę lub jest otyłych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzieci, którym nie zapewniono podczas pierwszych dwóch lat życia prawidłowego żywienia, często cierpią na zahamowanie wzrostu, mają trudności w rozwoju intelektualnym oraz niską odporność na choroby. Złe odżywania ma niekorzystny wpływ na edukację dziecka, a  w wieku dorosłym osoby te trudniej radzą sobie na rynku pracy.

Stąd pomysł kampanii Nutrilite™ Power of 5, Amway, której celem jest edukacja zdrowotna oraz dostarczanie najmłodszym suplementów diety i minerałów.  Amway chce do końca 2016 roku dostarczyć dzieciom,  które są nieprawidłowo odżywiane, 5 milionów Nutrilite™ Little Bits™.

Spodziewamy się, że dzięki naszemu zaangażowaniu w dystrybucję 5 milionów Nutrilite™ Little Bits™ do końca 2016 roku skorzysta 14 tys. dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 5 lat” – mówi Jeff Terry, Światowy Menadżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Amway.  „Amway jest bardzo zaangażowany w dostarczanie suplementów i mikroskładników Nutrilite™ Little Bits™ do wielu źle odżywianych dzieci.  Dzięki temu będą zdrowsze i będą miały większą szansę stać się szczęśliwymi i zdrowymi dorosłymi.”

Dzięki kampanii Nutrilite™ Power of 5, suplement Nutrilite™ Little Bits™ jest obecnie darmowo rozprowadzany 14 krajach – celem jest dotarcie do 20 krajów przed rokiem 2019. W ramach kampanii przekazywany jest  Nutrilite™ Little Bits™ rodzinom z dziećmi  niewłaściwie odżywianymi. Organizacja przeprowadza aktywne działania edukacyjne, zapewnia żywność i przeprowadza kontrolną ocenę – aby mieć pewność, że dzieci prawidłowo rozwijają się. Dodatkowe  informacje o kampanii Nutrilite™ Power of 5, można naleźć na stronie www.powerof5.nutrilite.com.

Dodaj komentarz

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia