Poland POL  

Społeczna odpowiedzialność

TROSKA O SPOŁECZEŃSTWO

Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi ważną część filozofii Amway od utworzenia firmy w 1959 roku. Amway, a także jego pracownicy  oraz współpracujący z firmą przedsiębiorcy wspierają lokalne społeczności w całej Europie i w pozostałych częściach świata. W ramach Kampanii Amway „One by One™ „prowadzonych jest wiele działań charytatywnych, które wspomagają dzieci doświadczone przez los. Firma pomaga otwierać przedszkola, place zabaw i szpitale przeznaczone dla dzieci i młodzieży. W całej Europie Amway wspiera organizacje charytatywne gromadzące środki służące poprawie jakości życia dzieci. W 2010 roku Amway zebrał ponad 2,8 miliona dolarów, które przekazane zostały na projekty wspierające rozwój lokalnych społeczności a przedsiębiorcy współpracujący z Amway przepracowali jako wolontariusze ponad 55 000 godzin. na ten cel. Od rozpoczęcia działań w 2003 roku, w ramach Kampanii „One by One „stworzono możliwości lepszego życia i rozwoju dla ponad 11 milionów dzieci z całego świata oraz zgromadzono na ten cel ponad 225 milionów dolarów. Na rzecz inicjatyw niosących pomoc dzieciom pracownicy oraz Przedsiębiorcy Amway przepracowali wolontarystycznie ponad 3,1 miliona godzin.

Od 2001 roku Amway Europe wspiera UNICEF (Fundusz na Rzecz Dzieci ONZ). UNICEF jest obecnie największym beneficjentem darowizn „One by One”. W samym 2010 roku na rzecz tej organizacji przekazano ponad 1,1 miliona dolarów. Projekty, w których uczestniczył Amway, obejmowały między innymi kampanię „Cegiełka do cegiełki”, której celem była budowa  przedszkoli w Turcji oraz pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti w styczniu 2010 roku. Na na rzecz tych ostanich zebrano ponad 200 000 dolarów.

Amway wspiera również akcje humanitarne w rejonach dotkniętych klęskami żywiołowymi, np. pomaga ofiarom powodzi na Węgrzech, w Czechach, Polsce i Pakistanie oraz osobom dotkniętym trzęsieniem ziemi w miejscowości L’Aquila we Włoszech, przekazując na ich rzecz darowizny, produkty oraz oferując ochotniczo wsparcie. W marcu 2011 roku, w ramach działań pomocowych skierowanych do ofiar trzęsienia ziemi w Japonii, dystrybutorzy i pracownicy Amway z całego świata zgromadzili kwotę 4,4 miliona dolarów.

Od początku swego istnienia Amway w Polsce wspiera potrzebujących – szkoły, szpitale, ośrodki pomocy. Pomaga powodzianom i dba o ekologię. Od wielu lat jest skupiony na pomocy dzieciom.

Amway Polska i jego przedstawiciele przekazali ponad 100 tys dolarów na budowę Kliniki “Budzik” prowadzoną przez “Fundację Ewy Błaszczyk AKOGO?” .  Firma była też organizatorem edukacyjnej kampanii na rzecz dzieci“Ratuj dziecko, gdy się zakrztusi” oferując rodzicom warsztaty pierwszej pomocy oraz instruktażowy plakat, który został także rozpowszechniony w przestrzeni publicznej wielu miejscowości w Polsce.

W 2011 roku pracownicy Amway Business Centre Europe w Zabierzowie ( pod Krakowem) zbudowali dla dzieci z gminy Zabierzów plac zabaw. Amway Polska od 2011 do 2012 roku wspierał podopiecznych Fundacji Jaśka Meli “Poza Horyzonty”.

 

TROSKA O NASZĄ PLANETĘ

Zarządzanie wpływem na środowisko naturalne jest jednym z głównych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu Amway. Systemy zarządzania środowiskowego ulepszane są przez firmę z roku na rok.

W 2010 roku Amway rozpoczął opracowywanie kompleksowego systemu zarządzania środowiskowego poprzez wprowadzenie podręcznika praktyk proekologicznych we wszystkich swoich biurach w Europie. Co więcej, Amway zainicjował również program, którego celem jest zmniejszenie wpływu lokalnych i międzynarodowych eventów na środowisko naturalne.

Oszczędność energii w budynkach Amway jest praktycznym sposobem na ograniczenie zmian klimatycznych i wydatków. Przykładowo –  w europejskiej siedzibie Amway w Monachium, w Niemczech w ciągu 2 lat zużycie gazu zostało zmniejszone o 43%, a zużycie energii elektrycznej – o 22%.  Zadbano też o proekologiczne rozwiązania w nowym i nowoczesnym biurze Amway Business Centre  Europe w Krakowie.

Istotnym elementem polityki Amway jest korzystanie z produktów, procesów przetwórczych i opakowań, które mają jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Pojemniki wykorzystywane podczas transportu w 60% wykonane są z materiału pochodzącego z recyklingu, a wypełniane w 100% biodegradowalnym materiałem z mąki kukurydzianej. Dzięki wykorzystaniu oceny cyklu funkcjonowania (Life Cycle Analysis – LCA), Amway ogranicza wpływ swoich produktów na środowisko naturalne, a NUTRILITE sadzi, zbiera i przetwarza rośliny na własnych organicznych farmach.

Przed 2014 rokiem Amway pragnie uzyskać pozycję wiodącej w świecie jako firma branży sprzedaży bezpośredniej, zaangażowanej w ochronę środowiska naturalnego. Celem Amway jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 25%, zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie ich możliwości recyklingu o 95%, zmniejszenie zużycia wody o 10% oraz zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii o 15%.

TROSKA O LUDZI

Sukces Amway jest zależny głównie od umiejętności i motywacji pracowników Amway z całej Europy.  Amway udało się utrzymać środowisko pracy, które zapewnia najlepsze warunki rozwoju i umożliwia ludziom osiągnięcie maksimum potencjału. Firma nadal promuje wielorakość możliwości rozwoju, oferując różne świadczenia i zapewniając wysokie standardy BHP.

Przedsiębiorcy współpracujący z Amway są kluczowymi ambasadorami biznesu firmy. Przedsiębiorcy mają możliwość uczestniczenia w wszechstronnych szkoleniach, których celem jest rozwój zawodowy. Amway Academy (Akademia Amway) to zintegrowany, profesjonalny system edukacyjny, który obejmuje zajęcia stacjonarne, kursy e-learningowe oraz prezentacje online. W 2014 roku w szkoleniach prowadzonych przez trenerów Amway udział wzięło ponad 574 000 osób. a 98 procent szkoleń to szkolenia bezpłatne.

 

***

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: blogs.amway.com/onebyone.

___

 

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia