Poland POL  

CZAS ZMIAN NA RYNKU PRACY!

2016.12.12 - 

BĘDZIE PRZYBYWAĆ OSÓB DECYDUJACYCH SIĘ NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

Jaka wynika ze Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości AGER 2016. przewiduję się, że w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie liczba osób decydujących się na własny biznes zarówno w Europie, jak i również w Polsce. W tym roku po raz pierwszy pytano w raporcie o prognozy dla rynku pracy.

Jest to siódma edycja tego raportu, przygotowana przez Instytut GFK pod patronatem Uniwersytetu Technicznego  w Monachium. W tym roku badaniem objęto reprezentatywną próbę  ponad 50 tys. osób z 45 państw świata, w tym ponad 1 tys. osób z Polski.

Podstawowym pytaniem, jakie zadają sobie zarówno decydenci jak i przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki oraz miliony pracujących, jest pytanie o kształt rynku pracy w najbliższych latach.  Na jakich zasadach przedsiębiorstwa będą przyjmować swoich pracowników i jaką rolę odegra samozatrudnienie? Dlatego też przygotowując tegoroczny raport po raz pierwszy pytano o prognozy dla rynku pracy: czy w ciągu pięciu lat zwiększy się liczba osób prowadzących  własną działalność gospodarczą, a także jak będą sobie radzić z pozyskiwaniem klientów.

AGER: w kierunku modelu B2B

Tyko w państwach Unii Europejskiej jest obecnie blisko 23 mln przedsiębiorstw, z czego 99 proc. stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa. Z badania AGER 2016  wynika, że 35 proc. respondentów z państw europejskich sądzi, że prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat przybędzie osób decydujących się na własny biznes, zdaniem 30 proc. respondentów będzie ich tyle co obecnie, a według 24 proc. ich  zmniejszy się. Wyniki dla Polski były zbliżone,  choć znacząca część respondentów (41 proc.)  jest przekonana, że sytuacja nie ulegnie zmianie. O wzroście liczby samozatrudnionych jest przekonanych 30 proc. ankietowanych Polaków, a zdaniem 11 proc. – ich liczba zmniejszy się.

„Mimo, że otoczenie w Polsce nie jest zbyt sprzyjające do zakładania nowych firm, to wyniki badań AGER wskazują, że założenie własnej firmy może być dobrym pomysłem na życie” – zaznacza prof. dr hab. Izabela Koładkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego.  Jej zdaniem „warto w tym miejscu też dodać, że kluczowymi siłami napędowymi do tworzenia nowych firm w Polsce jest dostrzeganie szansy oraz życiowa konieczność.”.  Obecnie – jak wynika raportu Ministerstwa Rozwoju – w Polsce jest 1,8 mln aktywnych przedsiębiorstw, z czego blisko 96 proc. to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Czas zmian

Podejmowanie własnej działalności gospodarczej jako coraz bardziej powszechny model zatrudnienia postrzegają głównie ludzie młodzi, przed 35. rokiem życia (39 proc.) i w między 35. a 49. rokiem (33 proc.). Wśród osób po pięćdziesiątce jest ich mniej (22 proc.). Prof. Koładkiewicz przypomina, że według badań – blisko 70 proc. osób młodych (tzw. Pokolenia Millenium)  jest skłonnych do założenia własnej firmy w sytuacji, gdyby pracodawca nie spełniał ich oczekiwań.  Zwraca też uwagę, że grupę tę cechuje m.in. wytrwałość i orientacja na cel. O nieuchronnych zmianach na rynku pracy przekonani są najbardziej ankietowani z wykształceniem wyższym; aż 46 proc. z nich uważa, że samozatrudnionych będzie przybywać. W przypadku osób bez dyplomu uważa tak 27 proc. respondentów.

Nowe perspektywy

Z badania wynika, że 71 proc. Polaków jest pozytywnie nastawionych do przedsiębiorczości, to minimalnie mniej niż średnia dla innych państw europejskich (74 proc.) . Najbardziej przychylni dla przedsiębiorczości są ludzi młodzi, przed 35. rokiem życia . Własny biznes to ciągle jeszcze bardziej domena mężczyzn  (46 proc.) niż kobiet (36 proc.) oraz osób z dyplomem uniwersyteckim (64 proc.) niż bez takiego dyplomu (35 proc.). Podobnie jest w innych państwach europejskich.

Najważniejszymi powodami, dla jakich respondenci z Polski decydowaliby się  na zakładanie własnej działalności gospodarczej są:  niezależność od pracodawcy,  bycie sobie samemu szefem (48 proc.) oraz samorealizacja i możliwość wdrażania własnych pomysłów (40 proc.). Własna firma to także źródło dochodu (30 proc.), możliwość  lepszego łączenie życia rodzinnego, wypoczynku i kariery (23 proc.) oraz szansa na  powrót na rynek pracy i alternatywa dla bezrobocia (23 proc.).

Samorealizacja i niezależność od pracodawcy to także najważniejsze powody, dla których na rozpoczęcie działalności gospodarczej decydowaliby się mieszkańcy innych państw europejskich. I najbardziej chętne do tego są osoby przed 35. rokiem życia oraz między 35 a 49.

Wpływ na ma niewątpliwie  – jak zauważa prof. Koładkiewicz – „wychowanie w duchu wolności”. To – zdaniem profesor – predestynuje do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, a tym samym bycia sobie samemu szefem. Chociaż wraz z wiekiem spada ochota na rozpoczynanie własnej działalności; jednak osób rozważających taką możliwość z roku na rok jest coraz więcej. W tegorocznym badaniu było to 49 proc. osób miedzy 35 a 50 rokiem (to  o 6 pkt proc. więcej niż przed rokiem) i 23 proc. osób powyżej 50. roku życia.

 

Dodaj komentarz

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia