Poland POL  

Amway uhonorował 65 inicjatyw wolontariackich Przedsiębiorców Amway z całej Europy!

2016.12.05 - 

Przedsiębiorcy Amway zgłosili 270 projektów dotyczących poprawy stanu środowiska, zdrowia i oświaty w poszczególnych społecznościach.

Jako Przedsiębiorcy Amway w całej Europie, pokazaliście siłę społecznej odpowiedzialności poprzez zgłoszenie 270 projektów dotyczących poprawy stanu środowiska, zdrowia i oświaty w Waszych społecznościach na 2016 r.

Dziękujemy za wszystkie projekty zgłoszone w okresie od czerwca do września 2016 r. z okazji czwartej rocznicy Kampanii Wolontariackiej Amway „One by One”. Przedstawione projekty świadczą o wielkim przywiązaniu do Waszych społeczności.

Prosimy o dalsze działania, współpracę na szczeblu lokalnym, dzielenie się historiami i ciągłą realizację

Prosimy o dalsze działania, współpracę na szczeblu lokalnym, dzielenie się historiami i ciągłą realizację misji Amway „Pomagamy ludziom lepiej żyć”.

W tym roku Amway udzieli wsparcia następującym organizacjom – za rok kolejna edycja:

1. Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr“ został założony w 2003 roku z inicjatywy Stowarzyszenia byłych harcerzy i  instruktorów Harcerstwa Polskiego w Grodzisku Mazowieckim. Celem Klubu jest promowanie zdrowego stylu życia w oparciu o kontakt z naturą we wszystkich jego formach.  Projekt  jest wspierany przez  Jolantę i Romualda Wąsikowskich, Magdalenę Wąsikowską oraz Grażynę i Bogdana Belke.  Państwo Wąsikowscy i Belke popularyzują żeglarstwo poprzez szerzenie wiedzy o ochronie środowiska wodnego oraz organizację szkoleń i kursów żeglarskich. Inne działania jakie wspierają to zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz rodzin dysfunkcyjnych. Biorą aktywny udział także w organizacji  obozów dla dzieci i młodzieży oraz imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.

2. Stowarzyszenie „Nasze Braniewo“  działa na rzecz społeczeństwa lokalnego oraz kultury, sportu i turystyki.  Promuje ideę wolontariatu dla osób niepełnosprawnych.  Stowarzyszenie organizuje koncerty charytatywne na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi i dla dzieci niepełnosprawnych oraz  zawody sportowe pod nazwą Otwarte Mistrzostwa w Akwalungach w Braniewie. Inicjatywa wspierana jest przez Piotra Śliwiaka.

Dodaj komentarz

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia