Poland POL  

Amway Polska partnerem merytorycznym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

2014.12.04 - 

18 listopada 2014 r., w Warszawie firma Amway Polska uczestniczyła w Inauguracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz przedstawiła Światowy Raport Amway o Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezydent m.st. Warszawy. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu zostało wysłane do polityków, przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, uniwersytetów, przedsiębiorców oraz mediów.

Łącznie w wydarzeniu udział wzięło 150 osób: reprezentantów pokolenia młodych prowadzących własną działalność gospodarczą, reprezentantów organizacji młodzieżowych oraz VIP-ów.

VIP-y: dr Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan, Michał Olszewski – wiceprezydenta m.st. Warszawy, Dariusz Dąbek – zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, prof. Witold Bielecki – rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Zbigniew Modrzewski – prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Krzysztof Kaczmara – prezes Fundacji Kronenberga, Marek Szczepański – dyrektor zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego, Radosław Kuczyński – prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego .

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym zawiązaniem koalicji na rzecz przedsiębiorczości, zainicjowanej przez Konfederację Lewiatan, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Forum Młodych Lewiatan. Podpisy pod deklaracją utworzenia koalicji złożyli podczas inauguracji uczestniczący w niej VIP-owie i przedstawiciele Partnerów konferencji.  Amway Polska przystąpił do koalicji jako jeden z jej założycieli. Następnie rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Twarze przedsiębiorczości”. Nagrodę i statuetkę w kategorii „Instytucja Wspierająca Przedsiębiorczość” wręczyła Anna Pietrzak, Dyrektor Naczelny Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Ważnym elementem inauguracji była prezentacja wyników Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości, której dokonał prof. Jerzy Klich z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wśród uczestników konferencji dystrybuowane były Światowy Raport Amway o Przedsiębiorczości. Logo Amway jako partnera merytorycznego wydarzenia widoczne było na roll-upie ustawionym obok sceny oraz wyświetlane na ekranie podczas wydarzenia.

Dodaj komentarz

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia