Poland POL  

Amway partnerem VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu

2013.09.09 - 

W dniach 3-6 września 2013 r., firma Amway uczestniczyła w VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu, odbywającym się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół, którego tematem przewodnim była Przedsiębiorczość młodych w Polsce i w Europie. Forum zgromadziło 350 liderów z 42 krajów świata. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele środowiska politycznego, społecznego i biznesowego. Z młodymi, obecnymi i przyszłymi przedsiębiorcami w Nowym Sączu spotkali się m.in.: Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki RP, Oleksandr Vilkul – Wicepremier Ukrainy, Valdis Zatlers – Prezydent Łotwy w latach 2007-2011, Massimo D’Alema – Premier Włoch 1998-2000, László Andor – Komisarz UE ds. Polityki Socjalnej, Zatrudnienia i Wykluczenia Społecznego.

Amway aktywnie uczestniczył w dwóch panelach:

 • Przedsiębiorczość młodych w Europie – jak odnieść sukces pracując na własny rachunek?

W panelu dyskusyjnym głos zabrali paneliści:

  • Anna Pietrzak, Dyrektor Naczelny Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia
  • Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Rafał Bator – Partner i Członek  Zarządu Enterprise Investors Corporation
  • Stein Reegard – Główny ekonomista Norweska Konfederacja Związków Zawodowych
  • Adam Łącki – Prezes Krajowego Rejestru Długów
  • Waldemar Sokołowski – Prezes Rzetelna Firma

Dyskusję moderował Michele Turati – Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Młodych Liderów (Włochy).

 • Zarządzanie biznesem – wskazówki dla młodych przedsiębiorców, w którym przedstawiciel Gfk Polonia, Tomasz Milczarczyk prezentował Raport Amway Europe o Przedsiębiorczości 2012. W panelu wystąpili również:
  • Miguel Athayde Marques – Professor of Business, Católica-Lisbon School of Business & Economics President of the Lisbon Stock Exchange (2005-2010), który mówił o wiarygodności i reputacji w biznesie oraz w przestrzeni publicznej
  • Maciej Kałużniak – Ekspert ds. Zarządzania Należnościami, opowiadał o kondycji polskich przedsiębiorstw i o tym jak myśleć długofalowa o zarządzaniu biznesem.

Młodzi Polacy są jednym z najbardziej przychylnych przedsiębiorczości narodów w Europie. Obok Duńczyków, Francuzów, Greków i Włochów plasują się w grupie pozytywnie nastawionych do pracy na własny rachunek. Są jednak duże dysproporcje pomiędzy potencjałem przedsiębiorczości a odsetkiem Polaków prowadzących własną działalność gospodarczą. Co nas blokuje? Przede wszystkim obawa przed porażką, brak kapitału startowego, a często również brak fachowej wiedzy. Uczestnicy, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, dyskutowali m.in. nad tym jak myśleć długofalowo o zarządzaniu biznesem i organizacją, jaką rolę odgrywa wiedza i zaufanie we współczesnej ekonomii, jakie czynniki warunkują przetrwanie firmy na rynku.

Promocja Amway – podczas Forum rozdystrybuowane zostały Raporty Amway Europe o Przedsiębiorczości 2012 (ok. 400 szt. dla każdego z uczestników oraz gości), eksponowane były 2 roll-upy przed wejściami na salę plenarną (podczas wystąpień przedstawicieli Amway jeden z roll-upów znajdował się na sali plenarnej). Logotyp Amway został umieszczony we wszystkich materiałach promocyjnych VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu tj.: na roll-upach, ściankach wystawienniczych, plakatach, w zaproszeniach, w agendzie rozdawanej uczestnikom Forum przy rejestracji, na slajdzie prezentacji wyświetlanego podczas panelów dyskusyjnych Forum, ekspozycję spotu reklamowego przed i po wybranej relacji ze studia TV Forum.

Dodaj komentarz

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia