Poland POL  

Amway partnerem merytorycznym IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu

2014.09.12 - 

W dniach 2-5 września 2014 roku firma Amway – jako ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości – była partnerem merytorycznym IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu, odbywającym się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Temat przewodni wydarzenia to: Odpowiedzialni liderzy w trudnych czasach. Debaty tegorocznego Forum toczyły się m.in. wokół spraw związanych z przedsiębiorczością młodych, zakładaniem własnego biznesu i startupami, poruszały sprawy ekonomiczne (rola państw CEE w gospodarce UE, motory wzrostu gospodarczego w Europie, transformacja gospodarki z socjalistycznej do kapitalistycznej, strefa wolnego handlu UE – USA oraz polityczne (bezpieczeństwo w Europie, relacje Ukraina – Rosja, przyszłość NATO, wyzwania strojące przez Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa).

Z przedstawicielami młodych, obecnych i przyszłych przedsiębiorców w Nowym Sączu spotkali się m.in.: Janusz Piechociński – Wicepremier i Minister Gospodarki RP, prof. Leszek Balcerowicz – Ekonomista, Wicepremier i Minister Finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1991), Krzysztofa Bieleckiego (1991) i Jerzego Buzka (1997-2000), prezes NBP (2001-2007), Andrius Kubilius – były Premier Litwy, Jan Figlel – Wicemarszałek Parlamentu Słowacji, Giorgi Baramidze – Wicemarszałek Parlamentu Gruzji, Karel Schwarzenberg – Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Czech, Guenter Pleuger – Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Paweł Kowal – polityk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2006-2007), poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencjo, Przewodniczący Rady Krajowej Polski Razem.

Firma Amway aktywnie uczestniczyła w bloku tematycznym Przedsiębiorczość:

  • Prezentacja na podstawie Światowego Raportu Amway  na Temat Przedsiębiorczości

prof. Jacek Klich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • Jak budować wartość firmy i jej pozycję na rynku? Doświadczenie liderów biznesu

Anna Pietrzak, Dyrektor Naczelny Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia

W panelu dyskusyjnym głos zabrali:

  • Anna Pietrzak, Dyrektor Naczelny Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia
  • Rafał Bator – Partner i Członek  Zarządu Enterprise Investors Corporation
  • Joost Leeflang – Prezes Philips na Europę Środkową i Wschodnią

Dyskusję moderował Michele Turati – Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Młodych Liderów (Włochy).

Wyniki Światowego Raportu AMWAY o Przedsiębiorczości 2013, opracowanego we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Monachium i GFK, pokazują że 70% ogółu Polaków ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości. Młodzi Polacy są bardziej optymistyczni – 81% wykazuje pozytywny stosunek do samozatrudnienia. Jednak dla ponad 3/4 respondentów (76%) obawa przed niepowodzeniem stanowi przeszkodę w podjęciu własnej działalności. Prof. Jacek Klich na początku wystąpienia podkreślił, że Raport Amway jest to jednym z najważniejszych źródeł danych naukowych. Prelegent skupił się na przedstawieniu wyników badań dotyczących Polaków w wieku 14-29 lat. Młodzi Polacy postrzegają przedsiębiorczość jako coś dobrego. Odpowiedzi naszych rodaków uplasowały Polskę pośrodku rankingu.  Największym optymizmem wykazują się Finowie, najmniejszym Stany Zjednoczone. Niemal co czwarty ankietowany na świecie widzi możliwość założenia własnej firmy. Niestety mimo tak pozytywnej postawy, nie przekłada się to na rzeczywistą liczbę założonych przedsiębiorstw. Dlaczego tak się dzieje? Młodym ludziom u progu kariery biznesowej towarzyszy wiele obaw. Profesor Klich podkreślił, że bardzo ważne w tej sytuacji jest wsparcie ze strony państwa, środowiska, ale również rodziny. Największą przeszkodą w zakładaniu własnego przedsiębiorstwa jest obawa przed niepowodzeniem (Polska: 76%, średnia dla respondentów z 24 krajów: 70%). Jest ona obecna we wszystkich grupach demograficznych w Polsce. Dla 43% Polaków pomiędzy 20. a 29. rokiem życia duże zagrożenie stanowi strach przed kryzysem gospodarczym.

Uczestnicy debaty Jak budować wartość firmy i jej pozycję na rynku? Doświadczenie liderów biznesu, podzielili się ze słuchaczami swoimi osobistymi doświadczeniami i wskazówkami jak osiągnąć sukces w biznesie. Podstawą budowania wartości firmy według Amway, którą reprezentowała Anna Pietrzak jest inwestycja w ludzi, zarówno w pracowników jak i przyszłych konsumentów, wysokiej jakości produkt i uczciwość w biznesie.

Promocja – Amway został partnerem merytorycznym Forum. Podczas wydarzenia wśród uczestników i gości rozdystrybuowane zostały Raporty Amway Europe o Przedsiębiorczości 2013 (łącznie ok. 300 szt.), logo Amway jako eksperta w dziedzinie przedsiębiorczości i partnera merytorycznego wydarzenia eksponowane było na: 4 roll-upach (1 roll-up przy wejściu do budynku, 1 roll-up w holu, 2 roll-upy na sali plenarnej), 3 foliach wylewnych naklejonych na terenie centrum konferencyjnego, planszach multimedialnych. Logotyp Amway został umieszczony we wszystkich materiałach promocyjnych IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu tj.: na roll-upach, ściankach wystawienniczych, plakatach, w zaproszeniach, w agendzie rozdawanej uczestnikom Forum przy rejestracji, na slajdzie prezentacji wyświetlanego podczas panelów dyskusyjnych Forum, ekspozycję spotu reklamowego przed i po wybranej relacji ze studia TV Forum.

Dodaj komentarz

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia