Poland POL  

Amway partnerem merytorycznym gali finałowej konkursu „Przedsiębiorcza Szkoła”

2015.02.17 - 

16.02.2015 r. – 13 lutego br., na GPW w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu „Przedsiębiorcza Szkoła” zorganizowana przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wydarzenie było okazją do prezentacji wyników Światowego Raportu Amway 2014 o przedsiębiorczości oraz podjęcia debaty na temat edukacji z zakresu przedsiębiorczości, jej nauczania i wpływu na kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród przedstawicieli młodego pokolenia Polaków.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Karolina Zaborowicz, koordynator projektu Szkoła Współpracy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, przedstawicielki Uniwersytetu Maltańskiego – dyrektor Instytutu Edwarda de Bono, dr. Leonie Baldacchino i Shirley Pulis Xerxen,  prof. Jacek Klich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Anna Pietrzak, dyrektor naczelny Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia, nauczyciele przedsiębiorczości, uczniowie.

Firma Amway była partnerem merytorycznym wydarzenia i fundatorem nagrody w konkursie „Przedsiębiorcza Szkoła”. Statuetkę i nagrodę w wysokości 5 tys. zł zwycięskiej drużynie z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu wręczyła Anna Pietrzak, dyrektor naczelny Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Zwycięski projekt Mądrze budujesz – dobrze inwestujesz” opracowały uczennice II klasy technikum ekonomicznego: Martyna Cierpiał i Justyna Buczko pod kierownictwem nauczycielki przedsiębiorczości Sylwii Szarek-Kostiuczuk. Pozyskane w konkursie fundusze zostaną przeznaczone na realizację autorskiego programu nauczania przedsiębiorczości mających na celu rozwój kompetencji z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży Zespołu Szkół w Wałbrzychu oraz w szkołach gimnazjalnych w gminie i powiecie wałbrzyskim.

Dodaj komentarz

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia