Poland POL  

Amway opublikował raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) 2013

2014.08.01 - 

Amway opublikował piąty raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2013. Coroczny europejski raport „Because We Care” podkreśla jak istotna dla przedsiębiorstwa jest Społeczna Odpowiedzialność. Odpowiada to poziomowi C w standardach Global Reporting Initiative (GRI).

Raport przedstawia światową strategię Społecznej Odpowiedzialności Amway wraz z jej trzema filarami: „Ludzie, Produkty oraz Działania” oraz działania przedsiębiorstwa skierowane na Europę, które identyfikowane są przy pomocy dorocznych konsultacji z interesariuszami.

Ponieważ to ludzie są siłą biznesu Amway, raport Społecznej Odpowiedzialności w szczególności skupia się na zasobach ludzkich, wsparciu naszych niezależnych dystrybutorów, promowaniu przedsiębiorczości oraz obywatelskiej postawy firmy; nie zapominamy przy tym o przejrzystej prezentacji działań firmy w obszarze podejmowanych wysiłków, a konkretniej – w kwestii łańcucha dostaw oraz zarządzania środowiskiem w europejskich filiach Amway.

Główne osiągnięcia Amway w Europie w 2013 roku to:

– Dodatkowo, poza zapewnianiem przez Szkołę Biznesu Amway (Amway Business School) możliwości rozwoju dla wszystkich pracowników, w 2013 roku Amway wprowadził Amway College dla przyszłych i obecnych menagerów.

– Akademia Amway (the Amway Academy) wspiera niezależnych dystrybutorów i zapewniła im ponad 475,000 jednostek szkoleniowych w 2013 roku.

– Wyniki ze Światowego Raportu Przedsiębiorczości Amway, w którym w 2013 roku swoją opinię wyraziło 26,000 respondentów z 24 krajów, będą nadal stanowiły podstawę dla naszych programów przedsiębiorczości w Europie.  W Polsce zorganizowano Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, wspierając ideę samozatrudnienia oraz promując przedsiębiorczość wśród młodych Polaków. W obydwu wydarzeniach udział wzięli również przedstawiciele środowiska politycznego, społecznego i biznesowego.

– W związku z przypadającą w 2013 roku dziesiątą rocznicą Kampanii Amway dla Dzieci One by One, Amway miał prawdziwy powód do celebrowania: ponad 10 milionów dzieci z całego świata uzyskało pomoc od 2003 roku, a liczba ta będzie wzrastać – co już zaprezentowano podczas Światowego Dnia Wolontariatu Amway. Wszystkie europejskie rynki przyłączyły się do tego działania i pomogły ponad 14,000 dzieci przekazując lub pakując paczki do użytku osobistego lub dla gospodarstwa domowego – a to wszystko zaledwie jednego dnia! W Polsce przedsiębiorcy pracownicy Amway przekazali produkty czyszczące dla domu, środki higieny osobistej oraz gry planszowe dla dzieci i ich rodzin ze Szkoły w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Do szkoły uczęszczają chore dzieci przebywające w szpitalu.

– Poprawienie naszego systemu zarządzania środowiskiem w Amway w Europie wykazuje już pierwsze sukcesy: w 2013 roku osiągnięto niewielką obniżkę emisji CO2.

Pełen raport Społecznej Odpowiedzialności Europa 2013 jest udostępniony do pobrania na stronie

http://news.amway.de/files/2014/07/Amway-Europe-Corporate-Responsibility-Report-2013b.pdf

 

Oczekujemy także Państwa wypowiedzi oraz poglądów dotyczących naszych działań i wysiłków zmierzających w stronę stania się bardziej zrównoważonym przedsiębiorstwem.

Mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo: corporate.affairs.europe@amway.com

Dodaj komentarz

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia