Poland POL  

Amway odnotował sprzedaż w wysokości 10,8 miliarda USD w 2014 r.

2015.02.04 - 

ADA, Michigan. 4 lutego 2015 r. – firma Amway osiągnęła w 2014 roku sprzedaż na poziomie 10.8 miliardów dolarów. Niewątpliwie wpływ na spadek wyników finansowych w stosunku do 2013 roku mają niższe przychody uzyskane przez Amway w Chinach, związane ze spowolnie-niem chińskiej gospodarki oraz wahania kursów walut.

Pomimo niższych wyników w 2014 roku w stosunku do roku 2013, firma wykazuje długotermino-wy wzrost. Amway odnotował wzrost o 68% przez ostatnią dekadę, a także wykazywał wzrost sprzedaży w 13 spośród ostatnich 15 lat. W Chinach wyniki na przestrzeni ostatnich lat były bar-dzo dobre – z tendencją wzrostową o 27% i 45% odpowiednio w ciągu minionych 5 i 10 lat.

Wyniki sprzedaży w 2014 roku odzwierciedlają znaczące wysiłki zarówno przedsiębiorców współpracujących z firmą Amway, jak i pracowników na całym świecie, którzy wkładają dużo pracy i zaangażowania w rozwój firmy, pomimo trudnych warunków operacyjnych w wielu kra-jach, które są głównymi rynkami dla Amway – powiedział Steve Van Andel, Amway Chairman. Nieustannie obserwujemy globalne wzmocnienie firmy, niektóre rynki osiągają rekordowe wyniki sprzedażowe zaś pozostałe wykazują się dużą elastycznością, prognozując dobre wyniki w 2015 roku – dodaje.

Na całym świecie niezależni przedsiębiorcy Amway stworzyli silną bazę klientów. Na podstawie ostatnich badań* firmy, produkty Amway można znaleźć w 71 milionach gospodarstw domowych na 10 największych rynkach – przy czym liczba ta nie uwzględnia gospodarstw domowych przedsiębiorców Amway.

Niektóre z najbardziej dojrzałych rynków Amway w tym Korei Południowej i Tajwanu, wykazały godny uwagi wzrost w 2014 roku. Rynki takie jak Brazylia, Meksyk, Argentyna, Kostaryka, Gwa-temala, Chile, Panama, Włochy i Hiszpania wykazały dwucyfrowy wzrost procentowy sprzedaży w lokalnej walucie. Pomimo spowolnienia gospodarczego czy niepokojów politycznych w Rosji, Tajlandii i Ukrainie, rynki te wykazały się odpornością i solidnymi rezultatami.

Dziesięć największych rynków Amway w 2014 roku to: Chiny, Korea Południowa, Japonia, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Rosja, Tajwan, Indie, Malezja i Ukraina.

Sprzedaż Amway w 2014 roku w dużej mierze koncentrowała się wokół kategorii: suplementów diety, kosmetyków, produktów gospodarstwa domowego i artykułów chemii gospodarczej. Su-plementy diety odnotowały najwyższą sprzedaż spośród wszystkich kategorii produktów i stano-wią 43% przychodów sprzedaży. Sprzedaż kosmetyków wyniosła 25%, produktów gospodarstwa domowego 19%, artykułów chemii gospodarczej 8%, pozostałych produktów 5%. Nowe produkty takie jak marka suplementów Truvivity by Nutrilite™ i kolekcja Artistry Hydra-V™ miały istotny wpływ na wyniki sprzedaży.

Na 2015 rok patrzymy z optymizmem, wierzymy, że osiągniemy wzrost sprzedaży. Planujemy otwarcie 5 nowych zakładów produkcyjnych, kilku nowych Centrów Biznesowych dla naszych przedsiębiorców oraz modernizację obsługi online. Ponadto postawy wobec przedsiębiorczości oraz zainteresowanie nią pozostają niezmiennie na wysokim poziomie – powiedział Doug DeVos, Amway President.

*Na podstawie danych populacji na temat poszczególnych rynków przeprowadzonych w Chinach, Indiach, Japonii, Korei, Malezji, Rosji, Tajwanu, Tajlandii, USA i Wietnamie w okresie maj 2013 – czerwiec 2014 przez niezależną firmę badawczą.

 

O Amway
Amway jest firmą sprzedaży bezpośredniej, z siedzibą w Ada w Michigan, w USA. W 2014 roku sprzedaż firmy wyniosła 10.8 miliardów dolarów. Najlepiej sprzedające się marki Amway to: NUTRILI-TE™ (preparaty witaminowe, mineralne i suplementy diety), ARTISTRY™ (produkty pielęgnacyjne oraz kosmetyki do makijażu) oraz eSpring™ (system oczyszczania wody). Według danych Direct Selling News 2014 Global 100, światowe wyniki sprzedaży Amway w 2013 roku uplasowały firmę na 1 pozycji wśród firm sprzedaży bezpośredniej. Roczna wielkość sprzedaży Amway obejmuje przychody ze sprzedaży bezpo-średniej i innych działań biznesowych. Więcej informacji na stronie:globalnews.amway.com,www.amway.pl

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia