Poland POL  

Amway i Global Alliance for Improved Nutrition w trosce o poprawę jakości życia ludzi niedożywionych i otyłych

2015.04.07 - 

Waszyngton, 31 marca 2015 roku: Firma Amway i Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) zainicjowały projekt Mapowania Niedożywienia, tworząc i udostępniając poprzez stronę gainhealth.org nowe internetowe narzędzie pokazujące światowy problem niedożywienia we wszystkich jego aspektach. Strona zawiera informacje zebrane z ponad 30 państw świata z podziałem na kraje o niskich, średnich i wysokich dochodach na jednego mieszkańca oraz ułatwia dostęp do statystyk i spostrzeżeń na temat wyzwań żywieniowych dla poszczególnych krajów.

Problem niedożywienia, a z drugiej strony gwałtownie rosnąca liczba ludzi otyłych na całym świecie stanowią poważne globalne wyzwanie, któremu nie możemy sprostać bez wiarygodnych danych. Aby efektywnie lokalizować miejsca interwencji, musimy wiedzieć, gdzie znajdują się potrzebujący ludzie i znać problemy z jakimi się borykają. Celem projektu Mapowania Niedożywienia jest zwiększenie świadomości na temat wszystkich aspektów niedożywienia i niewłaściwego odżywiania, aby naukowcy, politycy, organy odpowiedzialne za organizację i funkcjonowanie krajowych systemów zdrowotnych oraz reprezentanci świata biznesu mogli rozpocząć rozmowy, przygotować i wprowadzić konkretne rozwiązania problemów – mówi Dominic Schofield, Dyrektor i Starszy Doradca Techniczny w GAIN.

Firma Amway i GAIN chcą zwrócić uwagę na światowy problem nieodżywienia, nadwagi i otyłości. Wiele społeczności coraz lepiej radzi sobie z problemem niedożywienia. Jednak wskaźnik niedożywienia pozostaje stosunkowo wysoki w wielu krajach o niskich i średnich dochodach na jednego mieszkańca. Z powodu głodu lub niedożywienia wiele dzieci do 5. roku życia na całym świecie ma krzywicę lub wady rozwojowe. W krajach z niewielkimi lub średnimi dochodami na jednego mieszkańca, jak m.in.: Indie, Meksyk lub RPA to właśnie niedożywienie jest główną przyczyną zgonów u dzieci w wieku do lat 5.1 Jednocześnie gwałtownie rośnie tam liczba dzieci otyłych. W Gwatemali 48 procent2 dzieci (wskaźnik zmniejszający się w tej grupie na skutek niedożywienia), 55 procent kobiet oraz 41 procent mężczyzn zmaga się z nadwagą lub z otyłością.3

Chętnie dzielimy się wiedzą o projekcie. Chcemy być inicjatorem nie tylko społecznej debaty, ale pragniemy również edukować społeczeństwa z zakresu zasad odpowiedniego odżywiania, formułować rozwiązania stwarzające ludziom jak najlepsze możliwości do prowadzenia zdrowego stylu życia – mówi prezes Amway, Steve Van Andel. Jako światowy lider w produkcji suplementów diety i preparatów witaminowych realizujemy filozofię marki, której celem jest poprawa warunków życia ludzi na całym świecie. Zachęcamy przedsiębiorców Amway do włączenia się w nasze działania, mające na celu poprawę jakości życia społeczeństw. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu miejscach na świecie trudno zadbać o podstawowe ludzkie potrzeby. Amway posiada kompetencje niezbędne do zaspokojenia tych potrzeb dzięki stworzonemu przez naukowców Amway Nutrilite™ Little Bits™, który zawiera 15 niezbędnych składników odżywczych potrzebnych dla prawidłowego rozwoju dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat – dodaje Van Andel.

Nutrilite™ Little Bits™ to jednogramowa saszetka mikroskładników, przyjmowanych przez dziecko raz dziennie, po wymieszaniu zawartości saszetki z jedzeniem. Nutrilite™ Little Bits™ zapewnia dzieciom wszystkie kluczowe witaminy i składniki odżywcze. Amway przy współpracy ze światową organizacją CARE, dystrybuuje Little Bits™ jako element programu edukacyjnego rodzin w zakresie prawidłowego odżywiania oraz zapewnienia im produktów spożywczych. Kampania Nutrilite™ Power of 5, Little Bits™ jest obecnie realizowana w sześciu krajach świata, docelowo do 2017 roku pomocą zostanie objętych 15 krajów.

Projekt Mapowania Niedożywienia został zapoczątkowany jako część zobowiązań Amway wobec organizacji biznesowej Scaling Up Nutrition (SUN), która zrzesza członków sektora prywatnego i określa ich rolę oraz możliwości tworzenia narzędzi prewencyjnych w walce z niedożywieniem na świecie. Amway przyłączył się do niej w 2014 roku i jest obecnie jednym z ponad 100 przedsiębiorstw działających na rzecz walki z niedożywieniem i edukacji z zakresu prawidłowego odżywiania.

Dostęp do nowej, cyfrowej mapy będzie możliwy po 31 marca br. poprzez stronę gainhealth.org.

 

O GAIN

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) jest międzynarodową organizacją powołaną do życia
w 2002 roku podczas Specjalnego Posiedzenia ONZ poświęconego Dzieciom. Jej celem  jest walka
z problemem niedożywienia na świecie. Dzięki realizowanym projektom, organizacja wsparła dotychczas  prawie 1 miliard osób. Więcej informacji można uzyskać na gainhealth.org.

O organizacji biznesowej SUN

Scaling Up Nutrition (SUN) jednoczy ludzi, od rządów, społeczeństwa obywatelskiego, ONZ, darczyńców, przedsiębiorstw i naukowców w zbiorowym wysiłku zmierzającym do poprawy
i upowszechniania zasada prawidłowego odżywiania. Dotychczas członkowie SUN stworzyli plan, zgodnie z którym przewidują poprawę odżywienia 125 milionów ludzi rocznie, do 2020 roku.

__________________________
¹ http://globalnutritionreport.org/files/2014/11/gnr14_cp_india.pdf
² http://globalnutritionreport.org/files/2014/11/gnr14_cp_guatemala.pdf
³ http://vizhub.healthdata.org/obesity/

Dodaj komentarz

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia