Poland POL  

Raport

Podstawowa obserwacja, jaka wynika z badań AGER dotycząca podejścia polskich respondentów do przedsiębiorczości, wskazuje, że w tej sferze, Polska ma jeszcze dużo do zrobienia. Podkreślić jednak należy, że mimo istotnych różnic w odniesieniu do wyników światowych, to polskie wyniki, mimo, że niższe, często były dość zbliżone do wyników dla EU. – jak na przykład w przypadku pozytywnego podejścia do przedsiębiorczości (średnia w Polsce - 71%, średnia międzynarodowa 77% oraz średnia w UE – 74%).

Nadzieję na poprawę tych wyników w przyszłości dają dane otrzymane dla reprezentantów z grupy wiekowej poniżej 35 lat. Wyniki tej grupy wskazują, że z czasem może stać się ona istotną siłą napędową rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Podstawę do tego stwierdzenia daje fakt, że jej członkowie są reprezentantami nowej generacji, która już zaczęła odciskać swoje piętno na rynku pracy. Według prognoz do 2025 roku około 75% pracowników na świecie będą stanowili przedstawiciele „millenialsów” (Deloitte, 2015). „Millenialsi” (lub pokolenie Y) obejmują pokolenie osób urodzonych po 1978 r., a przypisywane im cechy tj. przedsiębiorczość, zorientowanie na cel czy wytrwałość powodują, że mogą one stanowić duży potencjał dla biznesu. Wychowanie ich w duchu wolności, przekłada się też na problemy z podporządkowywaniem się i akceptacją roli pracownika, co w naturalny sposób predestynuje millenialsów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej i tym samym szefowaniu samemu sobie (Deloitte, 2015). Ten trend potwierdzają m.in. wyniki badania Millward Brown i Deloitte, pokazujące, że 70% badanych przedstawicieli pokolenia Y, w przypadku braku spełnienia ich oczekiwań przez obecnego pracodawcę, zadeklarowało gotowość rozpoczęcia własnej działalności opartej o nowe media i technologie.

Mówiąc o potencjalnym wkładzie millenialsów w rozwój przedsiębiorczości, nie tylko zresztą w Polsce, nie należy jednak zapominać o pewnych ich cechach, które mogą przełożyć się na potencjalne bariery jej rozwoju. Do nich bez wątpienia należy przypisywany millenialsom brak cierpliwości i oczekiwanie szybkich wyników swoich działań. Pozycję przedsiębiorstwa na rynku buduje się natomiast latami, co wymaga cierpliwości, jak również często wielu wyrzeczeń, a to z kolei może być istotnym wyzwaniem w realizacji pożądanego przez nich work-life balance.

 

Prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości

Akademia Leona Koźmińskiego

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia