12.09.2014

Amway partnerem merytorycznym IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu

W dniach 2-5 września 2014 roku firma Amway - jako ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości - była partnerem merytorycznym IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu, odbywającym się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Temat przewodni wydarzenia to: Odpowiedzialni liderzy w trudnych czasach. Debaty tegorocznego Forum toczyły się m.in. wokół spraw związanych z przedsiębiorczością młodych, zakładaniem własnego biznesu i startupami, poruszały sprawy ekonomiczne (rola państw CEE w gospodarce UE, motory wzrostu gospodarczego w Europie, transformacja gospodarki z socjalistycznej do kapitalistycznej, strefa wolnego handlu UE – USA oraz polityczne (bezpieczeństwo w Europie, relacje Ukraina - Rosja, przyszłość NATO, wyzwania strojące przez Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa). Z przedstawicielami młodych, obecnych i przyszłych przedsiębiorców w Nowym Sączu spotkali się m.in.: Janusz Piechociński - Wicepremier i Minister Gospodarki RP, prof. Leszek Balcerowicz - Ekonomista, Wicepremier i Minister Finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1991), Krzysztofa Bieleckiego (1991) i Jerzego Buzka (1997-2000), prezes NBP (2001-2007), Andrius Kubilius - były Premier Litwy, Jan Figlel - Wicemarszałek Parlamentu Słowacji, Giorgi Baramidze - Wicemarszałek Parlamentu Gruzji, Karel Schwarzenberg - Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Czech, Guenter Pleuger - Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Paweł Kowal – polityk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2006-2007), poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencjo, Przewodniczący Rady Krajowej Polski Razem. Firma Amway aktywnie uczestniczyła w bloku tematycznym Przedsiębiorczość:
  • Prezentacja na podstawie Światowego Raportu Amway  na Temat Przedsiębiorczości
prof. Jacek Klich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Jak budować wartość firmy i jej pozycję na rynku? Doświadczenie liderów biznesu
Anna Pietrzak, Dyrektor Naczelny Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia W panelu dyskusyjnym głos zabrali:
  • Anna Pietrzak, Dyrektor Naczelny Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia
  • Rafał Bator – Partner i Członek  Zarządu Enterprise Investors Corporation
  • Joost Leeflang - Prezes Philips na Europę Środkową i Wschodnią
Dyskusję moderował Michele Turati – Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego Młodych Liderów (Włochy). Wyniki Światowego Raportu AMWAY o Przedsiębiorczości 2013, opracowanego we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Monachium i GFK, pokazują że 70% ogółu Polaków ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości. Młodzi Polacy są bardziej optymistyczni – 81% wykazuje pozytywny stosunek do samozatrudnienia. Jednak dla ponad 3/4 respondentów (76%) obawa przed niepowodzeniem stanowi przeszkodę w podjęciu własnej działalności. Prof. Jacek Klich na początku wystąpienia podkreślił, że Raport Amway jest to jednym z najważniejszych źródeł danych naukowych. Prelegent skupił się na przedstawieniu wyników badań dotyczących Polaków w wieku 14-29 lat. Młodzi Polacy postrzegają przedsiębiorczość jako coś dobrego. Odpowiedzi naszych rodaków uplasowały Polskę pośrodku rankingu.  Największym optymizmem wykazują się Finowie, najmniejszym Stany Zjednoczone. Niemal co czwarty ankietowany na świecie widzi możliwość założenia własnej firmy. Niestety mimo tak pozytywnej postawy, nie przekłada się to na rzeczywistą liczbę założonych przedsiębiorstw. Dlaczego tak się dzieje? Młodym ludziom u progu kariery biznesowej towarzyszy wiele obaw. Profesor Klich podkreślił, że bardzo ważne w tej sytuacji jest wsparcie ze strony państwa, środowiska, ale również rodziny. Największą przeszkodą w zakładaniu własnego przedsiębiorstwa jest obawa przed niepowodzeniem (Polska: 76%, średnia dla respondentów z 24 krajów: 70%). Jest ona obecna we wszystkich grupach demograficznych w Polsce. Dla 43% Polaków pomiędzy 20. a 29. rokiem życia duże zagrożenie stanowi strach przed kryzysem gospodarczym. Uczestnicy debaty Jak budować wartość firmy i jej pozycję na rynku? Doświadczenie liderów biznesu, podzielili się ze słuchaczami swoimi osobistymi doświadczeniami i wskazówkami jak osiągnąć sukces w biznesie. Podstawą budowania wartości firmy według Amway, którą reprezentowała Anna Pietrzak jest inwestycja w ludzi, zarówno w pracowników jak i przyszłych konsumentów, wysokiej jakości produkt i uczciwość w biznesie. Promocja - Amway został partnerem merytorycznym Forum. Podczas wydarzenia wśród uczestników i gości rozdystrybuowane zostały Raporty Amway Europe o Przedsiębiorczości 2013 (łącznie ok. 300 szt.), logo Amway jako eksperta w dziedzinie przedsiębiorczości i partnera merytorycznego wydarzenia eksponowane było na: 4 roll-upach (1 roll-up przy wejściu do budynku, 1 roll-up w holu, 2 roll-upy na sali plenarnej), 3 foliach wylewnych naklejonych na terenie centrum konferencyjnego, planszach multimedialnych. Logotyp Amway został umieszczony we wszystkich materiałach promocyjnych IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu tj.: na roll-upach, ściankach wystawienniczych, plakatach, w zaproszeniach, w agendzie rozdawanej uczestnikom Forum przy rejestracji, na slajdzie prezentacji wyświetlanego podczas panelów dyskusyjnych Forum, ekspozycję spotu reklamowego przed i po wybranej relacji ze studia TV Forum.
09.05.2014

Amway sponsorem XXIV Biegu Konstytucji 3 maja

3 maja, w Warszawie odbył się XXIV Bieg Konstytucji, w którym  Amway był sponsorem tytularnym Biegu „Amway Bieg z Maskotką”. Mimo deszczu i chłodu w Biegu łącznie wystartowało 3310 zawodników, w tym ok. 700 dzieci. Podczas wydarzenia firma zaprosiła uczestników do udziału w 2 akcjach społecznych. Pierwsza z nich związana jest z 80-leciem marki Nutrilite. W związku z tym marka Nutrlite rozpoczyna w 2014 roku kampanię „The Power of 5” („Przybij Piątkę”), której zadaniem jest walka z niedożywieniem dzieci. Kampania będzie miała różne formy - a jedną z nich jest pobicie rekordu Guinnessa (powyżej 30.006 osób) w zebraniu kolorowych (5 kolorów) odcisków dłoni. Za każdy odcisk dłoni firma przekaże 1$ na walkę z niedożywieniem dzieci gromadząc w ten sposób fundusz, aż do kwoty 400.000$. Fundusz ten posłuży światowej organizacji humanitarnej CARE (partner Amway) do dystrybuowania suplementu Nutrilite Little Bits™ jako elementu programu edukacyjnego rodzin w zakresie prawidłowego odżywiania dzieci oraz zapewnienia im produktów spożywczych. W trakcie Biegu Konstytucji zebraliśmy 200 kolorowych odcisków dłoni w ramach akcji „Przybij piątkę”! Dziękujemy także wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i przyłączyli się do drugiej akcji realizowanej w trakcie Biegu Konstytucji przez Amway przekazując gry i zabawki dydaktyczne, książki, nowe, pluszowe maskotki dla dzieci ze szkoły przy Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Podczas XXIV Bieg Konstytucji logotypy Amway i Nutrilite były widoczne na namiocie firmowym, numerach startowych, flagach oraz banerach reklamowych umieszczonych na płotkach biegu w strefie startu i mety, bramie mety, ściance brandingowej stanowiącej tło i wykorzystanej do dekoracji zwycięzców, na ogromnym, firmowym balonie reklamowym oraz sympatycznych balonikach rozdawanych dzieciom. Nasz Team NUTRILITE liczył  ponad 50 osób! Wszystkim zawodnikom, ofiarodawcom, uczestnikom zaangażowanym w przygotowania i realizację aktywności podczas Biegu Konstytucji serdecznie dziękujemy za pomoc i okazaną życzliwość!
18.03.2014

50 000 dzieci w potrzebie wsparł Amway Europa w 2013 roku

Ponad 1 000 000 dolarów, 16 000 tysięcy godzin wolontariatu, pomoc 50 000 potrzebujących dzieci oraz ich rodzinom – oto wyniki podsumowania ubiegłorocznej kampanii AmwayTM One by One, niosącej pomoc dzieciom na całym świecie. W roku 2013 odbyła się jubileuszowa, 10. edycja kampanii, w ramach której za strony Amway Europa oraz Amway Republika Południowej Afryki wsparcie otrzymało 96 różnych lokalnych projektów. Amway był zaangażowany w działania charytatywne na 29 europejskich rynkach na poziomie lokalnym. Przedsiębiorcy i pracownicy Amway zebrali łącznie ponad milion dolarów i przeznaczyli 16.000 godzin na wolontariat, niosąc pomoc potrzebującym dzieciom na terenie Europy i Republiki Południowej Afryki. Na Ukrainie i na Węgrzech Amway wspierał dziecięce obiekty szpitalne, w Danii - domy dziecka dla dzieci o specjalnych potrzebach, w Niemczech – edukował osoby pomagające rodzinom. Działania charytatywne Amway Europe w głównej mierze skupiły się na inicjatywach związanych z edukacją, czego doskonałym przykładem może być Kampania Tutudesk. Dzięki przedsiębiorcom i dystrybutorom Amway, osiągnięto pierwszy cel: w 2013 roku zapewniono 7.500 dzieciom z sześciu różnych szkół w Republice Południowej Afryki tzw. Tutudesk. Dzieci, które nie mają biurek w domu ani w szkole, nie mają stworzonych właściwych warunków do nauki. Tutudesk to przenośne blaty, które uczniowie mogą położyć na kolanach, aby mieć stabilną powierzchnię do pisania. Dzięki sprzedaży aplikacji Amway Business i kubka rocznicowego kampanii Amway One by One, zebrano środki na wsparcie tego projektu. W 2013 roku było to ponad 100 000 dolarów.  To tylko jeden z przykładów, w jaki sposób Kampania dla Dzieci One by One angażuje środki Amway, a także przedsiębiorców współpracujących z firmą i pracowników. W Polsce firma Amway wspierała ideę zdrowego trybu życia i propagowania biegania wśród najmłodszych poprzez podjęcie współpracy z Fundacją Wychowanie przez Sport i zainicjowanie cyklu „Dzieciaki zBiegiemNatury”. Projekt ten ma na celu kształtowanie wśród najmłodszych właściwych nawyków prozdrowotnych oraz spędzanie czasu na łonie natury poprzez propagowanie biegania. Dzięki wsparciu finansowemu Amway na rzecz Fundacji, w sezonie 2013/2014 łącznie odbędzie się 60 biegów w 11 miastach Polski. W 2013 roku Amway obchodziło 10. rocznicę Kampanii dla dzieci Amway One by One, organizując Globalny Dzień Wolontariatu Amway. Na całym świecie pracownicy i przedsiębiorcy Amway zebrali się 20 listopada, w dniu obchodów Dnia Dziecka, ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby pomóc potrzebującym dzieciom. Uczestniczyły w nim wszystkie europejskie rynki, na których obecny jest Amway. Ponad 10 000 produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości zostało zapakowanych tego jednego dnia przez wolontariuszy Amway – i przekazane lokalnym organizacjom, niosąc pomoc ponad 14 000 dzieci i ich rodzinom. W ramach obchodów „Globalnego Dnia Wolontariatu Amway” w Polsce przekazano 220 zestawów produktów dla dzieci i ich rodzin ze Szkoły w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Do szkoły uczęszczają chore dzieci przebywające w szpitalu. W Polsce przedsiębiorcy Amway i pracownicy przekazali produkty czyszczące dla domu, środki higieny osobistej oraz gry planszowe. Artykuły, takie jak: pasta do zębów, proszek do prania, czy żel pod prysznic, są przydatne dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Poza wkładem rzeczowym i finansowym pracownicy i przedsiębiorcy Amway ofiarowali dzieciom własny czas i zaangażowanie. Podsumowując: Kampania dla dzieci Amway One by One zapewniła, od początku swojej działalności w 2003 roku do końca 2013 roku, wsparcie i nowe szanse dla 11 milionów dzieci, przekazując 225 milionów dolarów na poprawę warunków życia dzieci na całym świecie. Liczba godzin, które na wolontariat przeznaczyli pracownicy i przedsiębiorcy, liczonych od 2003, obecnie sięga blisko 3,1 miliona.
© 2011 Amway Europe. All rights reserved.
www.amway-europe.com
Connexia